Levealder

Vi blir stadig eldre – og stadig flere blir stadig eldre

Levealderen i befolkningen har økt mer enn vi tidligere kunne forestille oss, og den vil med stor sannsynlighet fortsette å øke framover.

Av admin_senior, 24. april 2022

Foto: iStock

Parallelt med økende levealder har de kognitive og fysiske funksjonene til seniorer og eldre blitt forbedret. Dagens eldre er fysisk sterkere og kognitivt friskere enn før.

Men endringer i helse og levealder i Norge skjer så fort at samfunnets syn på disse gruppene og forventingene til dem ikke henger med.

Les mer i rapporten, Hvem er de nye seniorene? – fra problem til ressurs

Eldrebølgen

Til tross for mye debatt i det norske samfunnet om de store endringene i befolkningssammensetning vi står foran, handler fort den offentlige samtalen om eldrebølgen om hvorvidt den offentlige velferdsstaten vil være bærekraftig i møte med de nye seniorene og eldre, de mange gamle og deres behov.

Demografiske endringer

Morgendagens nye seniorer og eldre blir et problem, ikke en ressurs, og samfunnet mangler systemer og helhetstenking for å ta i bruk kapasiteten som de representerer for fellesskapet. For å være i forkant av de demografiske endringene i økt levealder og forbedret helse, må vi i større grad utvikle ny politikk for deltakelse i arbeid, i frivilligheten, og i fellesskapene i nabolag for en ny generasjon.

Seniorarbeidskraft, les mer her!

Les mer om Tankesmien Agenda her!