Fremtidens arbeidsliv

Abelia løfter betydningen av lengre arbeidsliv

Abelia har gitt ut en ny rapport om "Fremtidsrettede arbeidsgivere". Å skape lengre arbeidsliv for de ansatte er et av kjennetegnene, i følge arbeidsgiverforeningen.

Av Berit Solli, 17. februar 2022

Øystein-Søreide

Administrerende direktør i Abelia Øystein Søreide. (Foto: Abelia)

Abelia har gitt ut en ny rapport med åtte kjennetegn på Fremtidsrettede arbeidsgivere.

Abelia er en del av NHO som organiserer kunnskaps- og teknologivirksomheter. De organiserer over 2 600 virksomheter med ca 57 000 årsverk. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. NHO er en av eierne av Senter for seniorpolitikk.

Rapporten er utviklet av et utvalg med arbeidslivseksperter fra næringslivet og akademia.  

De åtte kjennetegnene på fremtidsrettede arbeidsgivere er ifølge rapporten: Eksperimenterende, Tillitsbasert ledelse, Mangfold og inkludering, Arbeid med mening, Psykologisk trygt arbeidsmiljø, Fleksibel arbeidsplass, Kompetanse og utvikling, og altså: Lengre arbeidsliv.

«Det blir knapphet på arbeidskraft framover. Vi må forvalte ressursene best mulig, og da blir det stadig viktigere at folk står lenger i jobb,» sier administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide.

Knapphet på arbeidskraft

Rapporten fremhever at det blir knapphet på arbeidskraft framover. Vi blir flere eldre, samtidig som flere unge og andre grupper faller utenfor, kompetansegapet øker og samfunnet står overfor store omstillingsbehov. Framover må samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne forvalte ressursene på best mulig måte.

«Økt levealder kombinert med senere inntreden i arbeidslivet grunnet utdanning, har ført til at folk benytter en avtagende del av livet i arbeid. Dette skaper et økende press på offentlige velferdsordninger, og gjør det nødvendig å legge til rette for at ansatte kan stå lenger i arbeidslivet,» sier Søreide.

Dessuten påpeker Abelia at teknologisk endring fører til at kompetansebehov endrer seg raskere. Dette øker sannsynligheten for at arbeidstakeres kompetanse blir utdatert før endt arbeidsliv.

«Når arbeidslivet blir lengre uten at behovet for raskere og hyppigere oppdatering av kompetanse møtes, kan det skape store utfordringer for arbeidsgiveres lønnsomhet og konkurransedyktighet på sikt,» advarer Søreide.

Fire måter å få folk til å bli

Rapporten har fire forslag til tiltak:

  • Utvikle en plan for lengre arbeidsliv, hvor arbeidstakerne kan lære, bidra og verdsettes gjennom multiple karriereløp, hvor de veksler mellom arbeid, utdanningsløp og nye roller.
  • Identifisere hindre for et lengre arbeidsliv.
  • Fremme en kultur der det å skifte jobb både opp og ned av karrierestigen er mer normalt.
  • Involvere tillitsvalgte og benytter partssamarbeidet på arbeidsplassen i utvikling av planen for fleksible karriereløp.

Er du en Abelia-bedrift og vil vite mer om hvordan du kan beholde dine ansatte lengst mulig? Ta kontakt for gratis bedriftsrådgivning:    Les også: Abelia hjelper medlemmene å beholde seniorene

    Fakta

    Abelia er NHOs landforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter.