Internasjonalt

Danskene vil ha sitt eget Senter for seniorpolitikk

Partene og regjeringen i Danmark vurderer å starte sitt eget Senter for seniorpolitikk for å øke sysselsettingen blant de eldste arbeidstagerne.

Av Berit Solli, 16. desember 2019

Den danske Seniortænketanken har en rekke forslag for å øke seniorsysselsettingen. (Foto: Seniortaenketanken.dk)

Den danske regjeringen satte i 2018 igang prosjektet Seniortænketanken. Tenketanken har presentert en rekke forskningsrapporter. Nå har de kommet med sin avsluttende rapport med tyve anbefalinger.

Det første målet deres er: “Beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal år for år bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit.”

Den første anbefalingen for å få til dette følger på: “Der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger .”

Norsk inspirasjon

Rapporten nevner spesielt inspirasjon fra Norge bak denne anbefalingen.

Norske Senter for seniorpolitikk er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet samt studiesteder og forskningsinstitusjoner. NHO har styrelederen og LO har nestlederen. Senteret er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, og fyller 50 år i år. Senteret har seks ansatte.

Senter for seniorpolitikk initierer forskning om seniorer i arbeidslivet, og har de siste årene prioritert bransjestudier. Senteret utgir kunnskapsnotater, holder foredrag ute i virksomheter, og presenterer årlig Norsk seniorpolitisk barometer på Forskningskonferansen.

“Den danske Seniortænketanken har nedlagt et stort og godt arbeid den korte tiden de har vært et prosjekt. Vi har mye å lære av dem. Så jeg håper at de lykkes med å videreføre innsatsen i en eller annen form, og at vi kan samarbeide enda mer fremover,” sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.