De eldste i arbeid

Eldre yrkesaktive er mindre slitne

Norsk seniorpolitisk barometer og NorLAG viser at eldre yrkesaktive er mindre slitne enn yngre. Det er heller ingen tegn til at slitenhet henger sammen med nærstående yrkesavgang.

Av seniorpolitikk, 16. oktober 2020

vissteduat

Foto: iStock

Les mer i NOVA-rapporten «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» NOVA Rapport 6/2020

Kvinnelig mekaniker
Exit Age-prosjektet, les mer her!

Fakta

ExitAge-prosjektet handler om de eldste yrkesaktive.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. https://www.forskningsradet.no/

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA og AFI ved OsloMet, samt Senter for seniorpolitikk og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).