TV2 debatt

Etterlyser et mer fleksibelt system

TV2 Nyhetskanalen intervjuer onsdag morgen direktør Kari Østerud om stive regler for at 70-åringer må gå av med pensjon.

Av Berit Solli, 4. oktober 2023

TV2

Direktør Kari Østerud på TV2 Nyhetskanalen onsdag 4. oktober. (Skjermdump TV2)

TV2 intervjuet først direktør Kari Østerud. Deretter debatterte Høyres Anna Molberg og SVs Freddy André Øvstegård.

“Det går an å gjøre det enklere for de som har lyst til å fortsette å jobbe,” sier direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Debatten tok utgangspunkt i bussjåføren Per Hjertaas og gynekologen Marit Andvig. TV2 har intervjuet begge om å jobbe lengst mulig.

Østeruds ønske til politikerne er at de diskuterer både på virksomhetsnivå og på systemnivå hvordan de kan gjøre det enklere for dem som vil jobbe lenger.

Klassekamp vs valgfrihet

Programlederen utfordret Anna Molberg (H) og Freddy André Øvstegård (SV) i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget. Hun spurte om hva politikerne vil gjøre for at flere som kan og vil jobbe lenge, kan gjøre det.

“Det som er galt, er eksemplene på at folk som kan jobbe lenger, mister stillingsvernet sitt når reglene er som de er. Jeg mener at man, som hovedregel, bør kunne gå av når man vil, dersom man har kompetanse og lyst til å jobbe lenger,” sier Molberg.

Klasseforskjeller

Øvstegård er i sine svar mer opptatt av klasseforskjeller. Han mener det er viktigere å øke bemanningen og legge til rette for at folk kan jobbe lenger. Han er opptatt av at gjennomsnitt, for eksempel gjennomsnittlig levealder, ikke fanger opp forskjellene på folk og yrker.

“Jeg synes det er helt greit å diskutere de øvre aldersgrensene. Men jeg er mest bekymret for de nedre aldersgrensene,” sier Øvstegård.

Se og hør innslaget og intervjuene selv her fra ca kl 09.08-09.17, med innlogging til TV2 Nyhetskanalen.

Les også: Aldring rammer bransjene ulikt