FoU-prosjekt

Fleksibilitet på arbeidsplassen

Sintef Digital er tildelt nytt FoU-prosjekt som skal vurdere hvordan fleksibilitet kan bidra til at flere fortsetter lenger i arbeidslivet. De gikk seirende ut av konkurransen med andre sterke leverandører, og er meget motiverte for å gå i gang med et prosjekt de opplever som veldig meningsbærende og interessant.

Av Roger Moen, 11. desember 2023

Logo Sintef

Vi omtalte i september kunngjøringen av nye forskningsmidler. Vi ville iverksette et prosjekt som skulle vurdere fleksibilitet som personalpolitisk virkemiddel på arbeidsplassen for at flere skal fortsette lenger i arbeid.

Les mer her!

I konkurransen mottok vi 7 tilbud, og Sintef Digital ble vurdert til å ha det beste løsningsforslaget. De har valgt å gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  1. Hva kjennetegner arbeidsformen til virksomheter som lykkes med å utvikle og iverksette innovative fleksible løsninger som bidrar til at seniorer ønsker å stå lengre i jobb? Hva er innholdet i løsningene?
  2. Hvilke forventninger har dagens arbeidstakere til fleksibilitet. Hva det vil kreve av både arbeidsgivere og arbeidstakere for å oppnå bedre fleksibilitet i arbeidshverdagen?
  3. Hvilke nye former for fleksibilitet i kunnskapsheving, arbeidsinnhold og arbeidsorganisering kan utvikles for at eldre arbeidstakere skal motiveres til senkarrierer i et arbeidsliv preget av digitalisering og grønn omstilling?

Det skal gjennomføres omfattende intervjuserier med ledere, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og arbeidstakere i ulike aldersgrupper i 10 ulike virksomheter. Videre skal workshops gjennomføres for at hver virksomhet skal kunne utarbeide sin egen praksishistorie. Forskerne skal endelig analysere og dokumentere hvordan fleksibilitet kan være et egnet virkemiddel for å utvikle gode senkarrierer i flere virksomheter.

Prosjektperioden er 1.12.23 – 31.10.24. Forskerteamet som skal utføre dette viktige prosjektet består av seniorforskerne Lisbeth Øyum, Tove Håpnes og Solveig Ose samt forsker Kristin Lebesby. «Vi opplever oppdraget som svært meningsbærende og interessant», sier prosjektleder Lisbeth Øyum.

Og leserne kan sette av fredag 1. november 2024! Da vil Øyum og hennes kolleger presentere resultatene på Senter for seniorpolitikk sin forskningskonferanse.

Les også: Fleksibilitet gir seniorene ny glans hos Jotun