Karriereveiledning.no

Har bistått 1000 seniorer

Karriereveiledning.no hjelper folk i alle aldre å se sine muligheter for utdanning og jobb.

Av Berit Solli, 24. august 2023

Karriereveiledning

Karriereveiledning.no i Tromsø har all grunn til å smile. Fra venstre, Anita Lervik, Eirik Øvernes, Johanne Lund, Julie Gjengedal og Lena Vetting. Her med Roger Moen og Berit Solli fra Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikks fagsjef Roger Moen og kommunikasjonsrådgiver Berit Solli har vært på besøk for å få erfaringer om å veilede eldre arbeidstakere og -søkere.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse driver en nasjonal karriereveiledningstjeneste på chat, telefon og nettside, som skal bidra til omstilling for å unngå feilvalg og frafall. Tjenesten har oppnådd gode resultater, og er gratis. Likevel er den lite kjent. Derfor ville Senter for seniorpolitikk høre mer og fortelle videre om erfaringene deres.

Karriereveiledning.no ble lansert i september 2020, og 19 karriereveiledere i Troms, Innlandet og Trøndelag jobber med å levere tjenesten.  Siden starten har de veiledet over 31.000 personer på chat og 7000 på telefon, hvorav over 1000 er seniorer.

Seniorene er høyt utdannet og i jobb

«All veiledning i Karriereveiledning.no tar utgangspunkt i behovene personen som snakker med oss har. Våre karriereveiledere har bred kunnskap om utdanning og jobb, og hjelper de som tar kontakt med å reflektere over valgsituasjonen de står i. De som snakker med oss gir oss tilbakemelding på at de er fornøyde med hjelpen de får,» sier seniorrådgiver Anita Lervik.

Her er data om seniorene, sitater med hva anonyme seniorer forteller, hva de spør om og hva de trenger:

Karriereveiledning.no utvikler tjenesten ved å se på samtalene mellom publikum og karriereveilederne.  Fordelingen på samtalene er:

  • 82 prosent av henvendelsene skjer på chat, 18 prosent på telefon
  • Per 19. juni 2023 har karriereveiledning.no veiledet 1017 personer over 50 år
  • Av dem over 50 år, var 53 prosent i jobb, 4 prosent under utdanning og 22 prosent arbeidsledig/permittert.
  • Av dem over 50 år, hadde 31 prosent over fire års universitetsutdannelse, 20 prosent inntil tre års høyskoleutdannelse, 19 prosent hadde videregående skole som høyeste utdannelse, 11 prosent fagskole, ni prosent grunnskole og 10 prosent ikke fullført grunnskole.

Utvikler videre i høst

Karriereveiledning.no jobber med å utvikle innholdet videre. Blant annet vil de i høst videreutvikle løsninger som skal hjelpe personer som skal søke jobb.

Hør leder Eirik Øvernes fortelle om tjenesten (28 sekunder).

Les mer om tjenesten her.

Seniorene forteller

“Hei, jeg er 59 år og har nettopp mistet jobben jeg har hatt gjennom 32 år i et firma jeg selv var med å starte. Har nå søkt noen jobber, men lite respons.”

“Hei, jeg jobber i Frisk utvikling og skal hjelpe en eldre elektroingeniør i tilbake i jobb. Han er 58 år og hans utdannelse er «gått ut på dato», hva kan han gjøre for å oppdatere seg?”

“Har behov for å gjøre noe annet. Jeg har fått noen helseutfordringer og opplever at jeg ikke
behersker jobben og arbeidsoppgavene lengre.”

Jeg vurderer om det er mulig å bytte jobb. Jeg har passert 50 og har vært tro mot arbeidsgiveren min igjennom veldig mange år.”

Seniorene spør

“Videreutdanningen min skal i utgangspunktet forsterke min kompetanse i nåværende jobb. Har egentlig ikke tenkt så mye på hvilken utdanning. Ønsker oversikt over hvilke muligheter som finnes i Trondheim?”

“Jeg har jobbet som sveiser i mange år, men ønsker å bytte jobb. Hvilken overførbar kompetanse har jeg som kan benyttes i ny jobb? Forslag til yrker?”

“Hei, jeg har jobbet i 14 år som vaktmester med ansvar for en skole og en barnehage. Tenker på å ta fagbrev som byggdrifter. Hvordan går jeg frem?”

“Spørsmålet er om det er noen vits for meg å ta mer utdanning nå? Jeg er 60 år til høsten.”

“Jeg ønsker et karriereskifte etter 35 år i Forsvaret. Jeg har all min utdanning fra Forsvaret, dvs 5 år høyere utdanning, men ikke på godkjent bachelor eller masternivå. Ønsker råd om raskeste vei til erfaringsbasert master.”

Hva trenger seniorene?

“Hei! Jeg er 50 prosent i jobb m AAP og har lenge lurt på om jeg skal endre karriere, men til hva? Tenker jeg kan ha nytte av å chatte med en anonym karriereveileder. Jeg har mistet selvtilliten siden jeg snart blir 55 år, og det har stoppet helt opp.”

“Hei! Jeg har søkt på jobber nå i over to år. Jeg trenger hjelp til å se hva jeg kan bygge på av utdannelse eller kurs som står i fokus i dag. Mye har endret seg fra da jeg gikk ut av gymanset i 1987. Jeg har ikke over sikt over hva som relevant på dagens jobbmarked.”

“Hei! Lurte på om det er mulig å ringe inn å få tips til å forberede seg til intervju?”

“Hei! Jeg er 59 år og har nettopp mistet jobben har hatt gjennom 32 år i et firma jeg selv var med å starte. Har søkt noen jobber, men lite respons. Er ute etter råd om markedet og hva jeg bør gjøre for å bli attraktiv på markedet – med min bakgrunn og alder.”

“Hei! Jeg jobber for tidem som lærer på en liten skole. Nå har jeg et ønske om å bytte jobb, men jeg aner egentlig ikke hva jeg kan søke på! Jeg er 50 år og redd at toget hfor et jobbytte er gått… hva tenker du?”

Les om karriereveiledning her: Karriereveiledning for 55+

Fakta

Karriereveiledning skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Les mer om oppdraget hos regjeringen.no.

Karriereveiledning.no tilbyr gratis karriereveiledning på chat, telefon og gjennom verktøy på nettsiden.

Karriereveiledning.no tilhører Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og eies av Kunnskapsdepartementet.