Trender for aldring og arbeid

Ikke gitt hvordan fremtiden blir

Hvilken plass vil eldre arbeidstakere ha i arbeidslivet om tjue år?

Av Berit Solli, 19. mars 2024

Per Erik Solem presentere trender innen aldring og arbeidsliv fremover. (Skjermdump)

«Mange er for sikre på hvordan befolkningen og individet eldes framover, og hvordan arbeidslivet blir. Men begge deler er ganske uklart,» sier forsker Per Erik Solem (79).

Solem er aktiv, pensjonert professor i gerontologi, nå med tilknytning til Senter for seniorpolitikk og Nova ved OsloMet. Han holdt innlegg på forskningsseminaret 5.mars om hvilken plass eldre arbeidstakere vil ha i arbeidslivet fremover. Han er opptatt av fremtiden, og hvordan både aldringen og samfunnet endrer behovet for eldres arbeidskraft.

To trender møtes

Han stiller to spørsmål:

  • Hvordan vil endringer i aldring påvirke arbeidsprestasjonene og etterspørselen etter eldre arbeidskraft?
  • Hvordan vil endringer i arbeidslivet påvirke arbeidsprestasjonene og etterspørselen?

Han trakk frem og drøftet hvordan en rekke kjente forventede endringer de neste tjue årene vil slå inn for aldring og arbeid. «At vi blir flere eldre i befolkningen kan både skape økt behov for arbeidskraft og samtidig øke tilgangen til mulig arbeidskraft,» sier han.

Prestasjonene endrer seg

Endringer i aldringen på individnivå kan føre til at arbeidsprestasjonene øker, samtidig som endringer i arbeidslivet vil kunne ha både positive og negative virkninger på arbeidsprestasjonene.

Og økt automatisering og bruk av kunstig intelligens vil stille krav til ny kompetanse i arbeidslivet. «Endringer i bruk av for eksempel kunstig intelligens kan både redusere og øke behovet for eldre menneskers arbeidskraft,» sier han.

Solem er opptatt av at mange aktører uttaler seg for skråsikkert om hvordan fremtiden blir, særlig når det gjelder aldringen av befolkningen.

«Endringer i aldringen forventes å øke arbeidsprestasjonene i eldre år. Men etterspørselen etter eldre arbeidskraft øker ikke automatisk. Arbeidslivet må være helsefremmende for flere, for å kunne dra full nytte av den eldre arbeidskraften som arbeidslivet trenger,» sier Solem.

Se innlegget hans selv her fra tid 02.02.30 sek.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema? Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les mer i SSP-notat nr 7