BKA-midler

Interessen øker for hvert år

700 virksomheter søkte ifølge Vox om 200 millioner kroner fra Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Beløpet som skal fordeles er på 81 millioner kroner og går til støtte for å holde kurs i lesing, skriving, regning og data.

Av Tora Herud, 16. februar 2011

Vox-direktør Jan Ellertsen synes det er bra at flere er opptatt av basisferdigheter. (FotoTH)

Vox-direktør Jan Ellertsen synes det er bra at flere er opptatt av basisferdigheter. (FotoTH)

Vox-direktør Jan Ellertsen sier ifølge vox.no at han er glad for at stadig flere virksomheter ønsker å heve de ansattes basisferdigheter, og for at de benytter seg av BKA. Noen av virksomhetene søkte sammen med andre, og i alt var det 409 søknader om støtte. 10. mars blir det klart hvem som får BKA-støtte i 2011.Fikk støtte i fjorseniorpolitikk.no skrev i 2010 om flere virksomheter som fikk tildelt BKA-midler over fjorårets bevilgning:Spar Kjøp AS i Bergen: Øker ansattes kompetansePå AOF-kurs: Kostnad eller investering?AOF i Bergen: Gir tryggere medarbeidereLOs nestleder: – Lenger i jobb med mer utdanningEn av fire ledere mener ansatte trenger å styrke kompetansen. Det viser Vox-barometeret, en årlig kvantitativ undersøkelse som tar for seg ulike sider ved voksnes læring og kompetanse. Andelen virksomhetsledere som mener at BKA er interessant, har økt fra 28 prosent i 2009 til 38 prosent i 2010.