Seniorene trives på jobben

Jobben blir bedre jo eldre du blir

Hvis du synes at arbeidet går litt tungt, så trøst deg med at det blir bedre med alderen.

Av Berit Solli, 16. november 2020

Blid arbeidskar

Arbeidstakere blir gladere på jobben desto eldre de blir. (Foto: FG Trade, iStock)

67 prosent av alle yrkesaktive gleder seg alltid til å gå på jobb. Yrkesgleden øker jevnt for hvert tiår i jobb:

Kari Østerud på talerstol.
Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.
  • 59 prosent av de yrkesaktive i 20-årene gleder seg alltid til å gå på jobb
  • 62 prosent i 30-årene
  • 69 prosent i 40-årene
  • 72 prosent i 50-årene
  • 74 prosent i 60-årene

Ingen aldersgrupper føler at de mestrer jobben bedre enn seniorene. Det gjelder både de eldre seniorene (60 år+) og de yngre seniorene (50-59 år), som svarer likt på spørsmål om mestring.

“Arbeid gir store muligheter for glede, mestring og energi. Arbeidsglede er sentralt for å få eldre i arbeidslivet til å utsette sin beslutning om å gå av med pensjon,” sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Graf over arbeidsglede fordelt på alder.
Andel som alltid gleder seg til å gå på jobb, fordelt på alder.

Svarene fremkommer av årets Norsk seniorpolitisk barometer.

Yrkesaktive over 60 år utmerker seg med sin arbeidsglede, og har med få unntak vært aldersgruppen med høyest andel som alltid gleder seg til å gå på jobben siden barometeret startet i 2003.

“Den jevnt høye arbeidsgleden blant eldre yrkesaktive kan være et uttrykk for at de fungerer godt i jobben. Velfungerende ansatte er også i arbeidsgivers interesse,” sier Østerud.

Ledere på bygda mest arbeidsglade

Færre yrkesaktive i Oslo gleder seg alltid til å gå på jobben (57 %) sammenlignet med gjennomsnittet for hele landet (67 %).

Yrkesaktive innen samferdsel/ transport/ post/ tele (59 %) gleder seg
sjeldnere alltid til å gå på jobben. Mens de innen offentlig
administrasjon/ forsvar/ politi/ rettsvesen (74 %) gleder seg hyppigere “alltid” til å gå på jobben.

Yrkesaktive med lengst arbeidsuke (over 37 timer i uken) og de som har lederoppgaver, svarer hyppigere at de alltid gleder seg til å gå på jobben. Andelen som alltid gleder seg til å gå på jobb vokser dessuten med økende inntekt.

Se flere resultater her.

Les mer: Det er ikke noe vits å legge seg til

Fakta

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk intervjuet 3000 yrkesaktive nordmenn om deres forhold til jobben sin.

Senter for seniorpolitikk jobber for at flest mulig skal kunne og ville jobbe lengst mulig.

Senter for seniorpolitikk er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet, og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.