Pressemelding

Seks av ti ledere har ikke en plan for å beholde eldre arbeidstakere

Arbeidslivet skriker etter folk. Likevel har ikke virksomhetene noen plan for å beholde arbeidstakere over 55, viser lederundersøkelsen i Norsk seniorpolitisk barometer.

Av Berit Solli, 13. februar 2024

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Virksomheter i både offentlig og privat sektor sliter med å få nok arbeidskraft. Og mens andelen yngre yrkesaktive synker, forsvinner fortsatt mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet.

«Én løsning er å få erfarne til å arbeide lenger. Da må hver virksomhet ha en plan for å beholde de eldre arbeidstakerne de har. Dessuten bør de være åpne for å rekruttere nye seniorer,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Kun 40 prosent av de 1200 spurte lederne i Norsk seniorpolitisk barometer svarer «ja» på spørsmålet: «Har virksomheten en personalpolitisk strategi for hvordan den skal beholde og videreutvikle senior arbeidstakere?»

I privat sektor har kun 33 prosent av lederne en seniorstrategi. Les mer i nytt notat fra barometeret her.

«Arbeidstakere i sekstiårene har verdifull kompetanse, samtidig som de kan velge å pensjonere seg. Derfor er det spesielt viktig at virksomhetene har en plan for at deres eldre medarbeidere ikke forsvinner ut av arbeidslivet,» sier Østerud.

Ikke ny jobb

Hvis man som arbeidstaker over 55 år tenker at den beste sjansen for å få til å jobbe lenge, er å bytte jobb, så viser barometeret at det ikke er så lett. Eldre arbeidssøkere bruker vesentlig lenger tid på å få ny jobb enn yngre.

En grunn til det er at ledere nøler med å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. Helt siden 2015 har ledere svart at de vil nøle med å innkalle en kvalifisert jobbsøker allerede når søkeren har passert 58 år.

«Dette tallet har ligget flatt i snart ti år. Arbeidsstokken er i snitt blitt eldre, men holdningene til de som skal ha tak i arbeidskraft henger etter,» sier Østerud.

Følg frokostmøtet live her tirsdag 13. februar fra kl 0830.

Fakta

Senter for seniorpolitikk presenterer nye tall fra Norsk seniorpolitisk barometer på frokostmøte tirsdag 13. februar.

LinkedIn-ekspert Fredrik Fornes innleder, sammen med arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom.

I barometeret har 1200 ledere svart på hvordan de rekrutterer og beholder eldre arbeidstakere.