Signerer ny avtale

NAV vil ha mer samarbeid med SSP

NAV og Senter for seniorpolitikk (SSP) har inngått en ny avtale om å samarbeide om å øke arbeidsdeltakelsen blant seniorene.

Av Berit Solli, 5. oktober 2023

Skinnarland og Østerud

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (t.v.) og arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet Sonja Skinnarland signerte ny avtale om å samarbeide mer for å beholde kompetansen i arbeid. (Foto: Berit Solli)

Arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland og direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud møttes mandag 2. oktober hos NAV på Helsfyr for å signere en fornyet samarbeidsavtale.

«Jeg håper vi i NAV rundt om i landet nå vil få til mer samarbeid for å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere. Vi vil gjerne ha Senter for seniorpolitikk med når vi har fysiske og digitale samlinger,» sier Skinnarland.

Jobber du i NAV og vil høre hva SSP kan gjøre for dere? Ta kontakt her, eller send epost til Olav Eikemo. Han har et særskilt ansvar for å følge opp kontakten med NAV. SSP kan bidra med kompetanse om eldre arbeidstakere og et lengre yrkesliv, både til NAV-ansatte og virksomheter som har kontakt med NAV.

Les sak om NAVs markedsteam i Follo med jobbseminar for eldre jobbsøkere.

Østerud understreker samfunnsbetydningen av å få alle arbeidstakere til å jobbe ett år til oppover i sekstiårene. «Det er så store tall at folk ikke tror det angår dem,» sier Østerud. Hun mener det er viktig å sette inn tiltak for å beholde folk også før de blir 62 år.

«Det gjelder å jobbe jevnt og trutt slik at flest mulig ønsker å jobbe lenge og utvikle seg,» sier Østerud.

Nye samarbeidspartnere

Skinnarland forteller at NAVs virksomhetsstrategi mot 2030 har fokus på både å skaffe og beholde arbeidskraft, og at NAV nå utvikler markedsarbeidet med strategiske samarbeidspartnere. Hun ønsker å kunne bruke også Senter for seniorpolitikk inn mot disse partnerne.

«Vår erfaring med Senter for seniorpolitikk er at dere er på tilbudssiden og svarer raskt. Så det viktigste for meg nå er å signalisere til hele organisasjonen vår. Signalet er at vi skal skaffe nok ressurser til arbeidslivet, og nå klarer vi ikke det, delvis fordi for mange slutter å jobbe for tidlig,» sier Skinnarland.

Punkter i avtalen

Den nye samarbeidsavtalen omfatter:

  • Kompetanseutvikling innen seniorperspektivet i personalpolitikk, arbeidsmiljø og ledelse for rådgivere ved arbeidslivssentrene og for andre nøkkelpersoner i NAV.
  • Informasjon og bevisstgjøring om betydningen av god seniorpolitikk i arbeidslivet i aktuelle enheter i NAV, for eksempel regionalt.
  • SSP kan bistå i utviklingsarbeidet av kompetansetilbud til ulike brukergrupper i NAV, herunder nye digitale formidlingsmåter.

Det skal utarbeides en implementeringsplan for samarbeidsavtalen, og avholdes et årlig oppfølgingsmøte på direktørnivå.

Les Analyse fra Nav av 25. mars 2024

Les også: Tettere samarbeid med NAV

Skal vi komme til deg?

Senter for seniorpolitikk holder gjerne kurs, foredrag eller samarbeider på annen måte med NAV rundt i landet. Les mer om våre tjenester her.