Skandinavisk seminar 5. mars

Nye data om friske leveår

Er også norske 70-åringer nå like friske som 50-åringer var i 1970? Bjørn Heine Strand møter svenske forskere med sine norske målinger på forskningsseminaret 5. mars.

Av Berit Solli, 15. februar 2024

Bjørn Heine Strand

Forsker ved Folkehelseinstituttet Bjørn Heine Strand presenterer nye data om helsen til kohorter av seniorer på Forskningsseminaret 5. mars. (Foto: FHI)

Eldre blir stadig friskere fysisk og mentalt. Det fører til at folk oppover i seksti- og syttiårene er mer arbeidsføre nå enn de samme aldersgruppene var rundt 1970. Vedvarer denne trenden, også i Norge?

Seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet (FHI) vil på forskningsseminaret 5. mars presentere spennende funn fra både den omfattende HUNT-studien og Tromsøundersøkelsen.

«Vi beregner gjennomsnittlig gjenstående funksjonsfriske leveår ved 50 års- og 60 års- alder. Denne forbedringen i helse vil i neste omgang kunne føre til at flere kan jobbe lenger,» sier Strand.

I tillegg sikter han mot å kunne gi en tjuvtitt på noen nye tall fra FHI: FHI vil senere i mars lansere folkehelseprofiler basert på data fra 250.000 innbyggere. De vil presentere en fire siders pdf for hver kommune i hele Norge. Fokuset på midtsidene vil være nettopp aldring. Strand vil altså avsløre noen av disse nye tallene allerede 5. mars.

Viser bedre helse

HUNT-studien og Tromsøundersøkelsen, som Strand vil presentere funn fra, ligner på forskning som Ingmar Skoog vil presentere fra Sverige. Både Strand og Skoog bygger på testing av mange mennesker på samme alder gjennom flere tiår.

Testene de utfører går på fysisk helse og tankeevne hos 50-åringer, 60-åringer og 70-åringer over tiår. Skoog har testet befolkningen siden 1970, og funnet at dagens 70-åringer er ved like god helse som 50-åringene var i 1970.

«Gripestyrke har siden 1990-tallet vist seg å være en god markør for aldring,» sier Strand. Andre tester kan gå på at en testleder sier ti ord. Deretter prater de sammen om andre ting. Og så blir testpersonen spurt om å gjenta flest mulig av de ti ordene. Eller testpersonen kan bli bedt om varianter av å telle baklengs, eller si alle dyrene hen kan. Forskerne tester også reaksjonsevne, for eksempel hvor raskt hen agerer på ulike flagg.

«Med Tromsøundersøkelsen og HUNT-studien kan vi se om hele befolkningsgrupper og kohorter gjør det bedre eller dårligere over tid,» sier Strand.

Bli med!

Synes du dette høres spennende ut? Gjør som over 500 andre, og meld deg på vårt skandinaviske forskningsseminar tirsdag 5. mars! (det fysiske møterommet er fullt, kun digital deltakelse tilgjengelig).


    Meld meg på nyhetsbrevet