IA-konferansen

Privatansatte har flere pensjonsmuligheter

- Vi skal jobbe sammen som et stort orkester for et inkluderende arbeidsliv, sier statsminister Jens Stoltenberg.Han sikter til at trioen aha nylig spilte i Plazas nabobygg, Spektrum, med stor suksess.

Av Tora Herud, 3. desember 2010

Statsminister Jens Stoltenberg på IA-konferansen. (Foto TH)

Statsminister Jens Stoltenberg på IA-konferansen. (Foto TH)

– Ved utgangen av 2010 har vi en markert nedgang i sykefraværet, sier Stoltenberg, etter å ha forklart mulige årsaker, som at arbeidstakere, arbeidsgivere og sykmeldere  har lykkes i et godt samarbeid. I tillegg har kanskje ø