Kongress om aldring 23.-24. okt

Sterk gruppesesjon om eldre i arbeidslivet

23.-24. oktober arrangerer seks viktige miljøer den store kongressen i aldersforskning. «Jeg gleder meg mest til å få brynt forskningen på andre perspektiver, og å lære om sider ved aldring som jeg ikke forsker på selv» sier Hanna Vangen i organisasjonskomitéen.

Av Berit Solli, 12. september 2023

Hanne Vangen

Forsker og sosiolog Hanna Vangen fra OsloMet. (Foto: OsloMet)

Forsker og sosiolog Hanna Vangen fra OsloMet er et av medlemmene av den bredt sammensatte komitéen som lager denne olympiadens kongress for aldersforskning, «Aldring i en ny tid». Kongressen skal være en møteplass for alle de ulike fagfeltene som jobber med spørsmål knyttet til aldring og eldre. Målgruppen er både forskere, praktikere og planleggere.

I år blir det en egen gruppesesjon om yrkesaktivitet blant eldre.

Se mer om programmet og meld deg på her.

Temaet for kongressen, «Aldring i en ny tid», bygger blant annet på at vi lever lenger og har flere år med god helse. Det er derfor viktig å se på hvilke områder det er et potensiale, for eksempel arbeidslivet. Et sentralt spørsmål i aldrende samfunn er nettopp hvordan få folk til å stå lenger i arbeid.  

«Vi skal ha en bred og solid sesjon om eldre i arbeidslivet. Her vil det være presentasjoner som både tar eldre yrkesaktives og lederes perspektiv. Det blir blant annet innlegg om hvorfor ledere er skeptiske til å ansette 60-åringer og hvilken betydning det psykososiale arbeidsmiljøet har for yrkesavgang ,» forteller Vangen.

Bredt saksfelt

Programmet for øvrig handler om en rekke ulike tema, som bolig, teknologi, aktiv aldring, aldersvennlige samfunnforebygging, samfunnsdeltakelse, psykisk helse, livskvalitet, sosiale nettverk, osv. Det å være yrkesaktiv samtidig som en har gamle foreldre som trenger omsorg vil også bli belyst. Kongressen varer over to fulle dager på Fornebu.

«Dette blir en tverrfaglig møteplass mellom både samfunnsfag, helsefag og andre fagfelt. Programmet er aktuelt for alle de som jobber med forskning, utviklingsarbeid og kommunal planlegging knyttet til aldring og eldre» sier Vangen.

Se mer om programmet og meld deg på her.

Disse organisasjonene står bak kongressen.

Les mer: Aldring gjennom 210 år

Fakta

Den nasjonale kongressen i aldersforskning arrangeres hvert fjerde år, nå for åttende gang.

Kongressen finner sted på Fornebu utenfor Oslo mandag 23. – tirsdag 24. oktober 2023.