Erfarne seniorer

Langtidsledige seniorer med høy kompetanse

Hvordan kommer flere langtidsledige, høykompetente seniorer tilbake i jobb? Arbeidsforskningsinstituttet forsket våren 2020 på et prosjekt i regi av Semco og NAV Bærum.

Av Berit Solli, 10. august 2020

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på OsloMet har undersøkt erfaringene fra et pilotprosjekt med NAV Bærum og Semco.

Les rapporten her

Les Hannes historie her.

En hovedkonklusjon er at samarbeidet mellom SEMCO og Nav Bærum i form av dette programmet på mange måter framstår som vellykket, selv om ikke alle deltakere kom i jobb, og selv om vi ikke har kunnskap om hvordan det går med deltakerne på sikt:

Økt selvinnsikt og selvtillit

• Programmet har nådd en målgruppe som er annerledes enn målgruppen i mange av tiltakene Nav ellers tilbyr.

• Programmet har gitt deltakerne økt kompetanse i å presentere seg selv, utarbeide egne CVer, og å skrive søknader.

• Programmet har i stor grad gjort deltakerne oppmerksomme på betydningen av å bruke sine nettverk både gjennom direkte personkontakt, ved telefon, og ikke minst, gjennom sosiale medier. Særlig er bruken av LinkedIn fremhevet som viktig.

• Programmet har hjulpet deltakerne til å strukturere hverdagen og å organisere den som en vanlig arbeidshverdag. Deltakerne har lært å bruke sine nettverk aktivt uten å være for påtrengende overfor venner og nære kontakter.

• Deltakerne beskriver å ha fått både økt selvinnsikt og selvtillit. Det å møte andre i samme situasjon oppleves som en viktig styrke og støtte. For noen aktiviteter ble deltakerne delt i grupper på fire. Noen av disse gruppene fungerte svært godt med stor gjensidig støtte, og deltakerne har hatt noe kontakt på egen hånd etter at de sluttet på SEMCO. Ikke alle gruppene fungerte like godt for alle.

Les rapporten her.

Forskningsrapporten er finansiert av Senter for seniorpolitikk.

AFIs forskere Grethe Wangen og Robert Salomon har stått for rapporten.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter