Erfarne seniorer

Langtidsledige seniorer med høy kompetanse

Hvordan kommer flere langtidsledige, høykompetente seniorer tilbake i jobb? Arbeidsforskningsinstituttet forsket våren 2020 på et prosjekt i regi av Semco og NAV Bærum.

Av Berit Solli, 10. august 2020

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på OsloMet har undersøkt erfaringene fra et pilotprosjekt med NAV Bærum og Semco.

Les rapporten her.

Forskningsrapporten er finansiert av Senter for seniorpolitikk.

AFIs forskere Grethe Wangen og Robert Salomon har stått for rapporten.