Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning

Dette er en to-delt undersøkelse om nye aldersgrenser (fra 2015) og bruk av sluttpakker ved nedbemanninger. Undersøkelsen inngår som en del av forskningsprosjektet Exit-Age ved OsloMet, og er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra SSP og NAV.

Av seniorpolitikk, 1. desember 2016

Dette er en to-delt undersøkelse om nye aldersgrenser (fra 2015) og bruk av sluttpakker ved nedbemanninger. Undersøkelsen inngår som en del av forskningsprosjektet Exit-Age ved OsloMet, og er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra SSP og NAV.