Rekrutteringsprosesser

Stereotypier knyttet til alder påvirker rekrutteringsmønstre

Det virker som at stereotypier knyttet til alder påvirker rekrutteringsmønstre, men det kan også gi motsatt effekt. I noen tilfeller er virksomheter ute etter egenskaper som assosieres med eldre arbeidstakere – som stabilitet, erfaring og lojalitet.

Av admin_senior, 18. desember 2023

Foto: iStock

I intervjuer med HR-ledere finner vi holdninger om eldre som mindre omstillingsdyktige, det er relativt utbredt.

Flere vektlegger dessuten mangfold og behovet for komplementære ‘teams’ i rekrutteringsarbeidet.

Mangfold og aldersbalanse

Dette kan virke positivt med tanke på håndtering av seniorer i rekruttering, og vi fikk flere positive eksempler på dette. Men en strategi for mangfold kan også gi motsatt effekt ved at unge rekrutteres for å oppnå bedre aldersbalanse i virksomheten.

Rekruttering

Et viktig funn om rekrutteringsprosesser er at grad av formalisering ser ut til å øke sjansen for at kvalifikasjonsprinsippet gis større vekt. Dette kan gjøre det mer sannsynlig at eldre arbeidstakere blir vurdert i rekrutteringer.

Les her: Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Les mer i rapporten: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….

*

Fun Fac: Den Gamle Garde satte skrekk i motstanderen