Ny undersøkelse

Amerikanere vil pensjonere seg tidligere

Amerikanere svarer at det nå er mindre sannsynlig at de vil jobbe oppover i 60-årene enn det var før korona. Det viser en ny undersøkelse fra New York Federal Reserve, skriver Bloomberg.

Av Berit Solli, 10. september 2021

Farmer

Etter korona svarer flere amerikanere at de ønsker å slutte å jobbe tidligere. (Foto: iStock)

Les saken på Bloomberg her.

Amerikanerne sier at det er stadig mindre sannsynlig at de kommer til å jobbe langt inn i 60-årene, ifølge nye data fra New York Federal Reserve.

Andelen respondenter som forventer å jobbe forbi 62-årsdagen falt til 50,1 prosent. Det viser bankens arbeidsmarkedsundersøkelse i juli. Andelen falt fra 51,9 prosent året før. Dette er det laveste nivået siden undersøkelsen startet i 2014.

Sannsynligheten for at amerikanere vil jobbe etter sin 67-årsdag falt til 32,4 prosent fra 34,1 prosent.

En større andel amerikanere vil forlate arbeidsmarkedet tidligere. Kilde: Federal Reserve Bank of New York

Dataene forsterker annen forskning som peker på økt antall tidlige pensjonister, utløst av pandemien, skriver Bloomberg. Mer enn 1 million eldre amerikanere har forlatt arbeidsmarkedet siden mars 2020.

Bloomberg trekker frem to årsaker til at flere seniorer nå vil slutte å jobbe tidligere: For det første har noen amerikanere revurdert prioriteringene sine i livet etter Covid-19. Og som følge av et sterkt finansmarked har verdien av manges investeringer og sparing økt så mye at de synes de har et stort nok såkalt “nest egg“.

For det andre kan tilbaketrekking være ufrivillig og drevet av mangel på sysselsettingsmuligheter.

Holder mer fast i jobben de har

Eldre amerikanere holder nå mer fast på jobbene de har. Den laveste lønnen som respondentene ville være villige til å godta for å bytte til en ny jobb steg kraftig for arbeidtakere i alderen 45 år og eldre, ifølge New York Fed-rapporten. Det skal altså mer til for at seniorene vil bytte jobb.

Se film fra Bloomberg her om hvorfor pensjon snart vil være et historisk fenomen.

Hva med norske arbeidstakere?

Senter for seniorpolitikk fikk i våres Ipsos til å spørre norske seniorer om hvordan de ser på pensjonering. Også norske arbeidstakere sier i økende grad at de ønsker å pensjonere seg tidligere.

Lurer du på hvordan det nå står til i det norske arbeidsmarkedet for seniorene? Se Norsk seniorpolitisk barometer. Følg også Forskningskonferansen 29. oktober – påmeldingen åpner på mandag 13. september.