Pressemelding

Fleksibilitet kan utsette yrkesavgangen

Eldre arbeidstakere som trapper ned yrkesaktiviteten over tid går av senere i snitt enn de som slutter brått. Fleksibilitet, planlegging, dialog og verdsetting er viktig for å holde på seniorene.

Av Berit Solli, 13. mars 2023

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. (Foto: Sverre Chr Jarild)

En ny rapport fra NOVA ved OsloMet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk viser at mange ikke legger planer for når de skal gå av. Mulighet for en mer fleksibel overgangsprosess kan bidra til at flere seniorer velger å jobbe lenger.

«Det ser ut til at de som trapper ned yrkesaktiviteten over en periode slutter senere enn de som går av fra en dag til den neste,» sier forsker Katharina Herlofson. Hun ble mest overrasket over å finne at det er såpass utbredt at folk velger andre veier ut av yrkeslivet enn den mer tradisjonelle (brå) avgangen.

Den manglende samtalen

Intervjuer med eldre arbeidstakere viser dessuten at manglende dialog med leder kan fremskynde beslutningen om å slutte.

«At leder og medarbeider sammen planlegger yrkesavgangen synes å være nærmest helt fraværende,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. Hun fremhever betydningen av at lederne spør hva som skal til for at en eldre arbeidstaker kan jobbe to-tre år til.

Sju forskere har jobbet med ulike problemstillinger i prosjektet. Tale Hellevik og Katharina Herlofson fra OsloMet har analysert survey- og registerdata fra NorLAG. Forskere ved Høgskolen i Innlandet har intervjuet 26 kvinner og menn om avgangsprosessen.

Se presentasjon av rapporten på seminar tirsdag 14. mars kl her.