Årsmøte

Kristin Sæther (LO) ny styreleder

LO-sekretær Kristin Sæther har tatt over styreledervervet i Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 16. juni 2023

Sæther og Mildal

LO-sekretær Kristin Sæther (t.v.) overtar styreledervervet fra Kristin Diserud Mildal i NHO. Her fra årsmøtet i Senter for seniorpolitikk tirsdag 13. juni. (Foto: Berit Solli)

De siste seks årene har NHOs Kristin Diserud Mildal vært styreleder i Senter for seniorpolitikk. Nå har hun gitt stafettpinnen videre til LO.

«Seniorpolitikk er viktig fordi vi vil at flest mulig skal være sysselsatt og engasjerte lengst mulig. Det er ren folkehelse å være på jobb. Å jobbe er bra for den enkelte, og for arbeidsplassene. Vi skal ha personal- og lønnspolitikk som speiler bredden av arbeidsstokken,» sier Sæther.

Fagbladet omtaler det nye vervet her.

Med seg i styret får Sæther:

Se også intervju med Sæther om seniorpolitikk fra i høst her.

Les årsrapporten fra Senter for seniorpolitikk her.

Les intervju med Kari Østerud om at vi retter oss enda mer mot virksomhetene her.

Fakta

Kristin Sæther er LO-sekretær, og ble gjenvalgt som det på kongressen 2022. Hun ble valgt inn i LOs ledelse i 2017 og kom da fra vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim. Hun har også vært nestleder i LO i Trondheim.

I tillegg til å være leder i styret til Senter for seniorpolitikk har hun også verv i Fagligpolitisk utvalg for helse, Fagligpolitisk utvalg for boligpolitikk, Fagpolitisk utvalg for barn/unge, LOs sentrale ungdomsutvalg, Einar Gerhardsens stipendfond, LO Kommune, LO Stat, Folkets Hus Landsforbund, Folkets Hus Fond, AOF, AKAN, Folk og forsvar, FN-sambandet, Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole Ringsaker og Framfylkingen.