Ny bransjestudie fra Fafo

Lærere jobber lenger

Pensjoneringsalderen blant lærere har økt med ett år siden 2010. Blant yrkesaktive lærere på 50 år er andelen som kan forvente å stå i jobb til 67 år økt betraktelig.

Av Berit Solli, 29. mars 2022

Lærer

Foto: iStock

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk har Fafo utarbeidet en ny rapport om lærere over 55 år. Målet er å finne ut når og hvorfor lærere over 50 slutter å jobbe. Rapporten bygger på registerdata, intervjuer, tidligere forskning og andres forskning.

Pensjoneringsalderen blant lærere har økt med ett år siden 2010. Blant yrkesaktive lærere på 50 år er andelen som kan forvente å stå i jobb til 67 år økt betraktelig, fra 40 prosent i 2010 til nærmere 60 prosent i 2019.

Rapporten er omtalt i nyhet i Utdanningsnytt her.

Finn rapporten her.

Et godt senioryrke

Fra 2011 til 2018 økte antall lærere i grunn- og videregående skole fra 100.000 til 106.000. Samtidig gikk antall lærere over 55 år ned fra 27.000 til 23.000, altså fra 28 til 22 prosent. Så det har blitt færre seniorer i skolen, men andelen seniorer er fortsatt høyere i skolen enn i arbeidslivet ellers.

Blant ledere i skolen som var i jobb ved femti år økte andelen som kunne forvente å være i jobb ved 67 år fra to av tre i 2010 til åtte av ti i 2019.

Blant yrkesaktive lærere på 50 år er andelen som kan forvente å stå i jobb til 67 år økt betraktelig.fra 40 prosent i 2010 til nærmere 60 prosent i 2019.

Bli eller gå

De fem største grunnene lærerne oppgir til å fortsette å jobbe er at arbeidsoppgavene er interessante, de har fortsatt god helse, arbeidsgiver trenger dem, de har fått mer fritid, eller fått mer fleksibilitet.

Motsatt er de fem største grunnene lærere som har gått av med full AFP ved 62 oppgir for å slutte: De ønsket mer fritid, helseproblemer, arbeidet var psykisk belastende, de trengte ikke lenger pengene, eller at ektefellen hadde eller skulle slutte.

I forhold til snittet av alle yrkesgrupper rapporterer lærere på grunnskolen oftere høye emosjonelle krav og stående arbeid som et problem.

Les hele rapporten om lærere

Rapporten skiller mellom skoleledere, adjunkter og lærere, og mellom ulike skoletrinn. I tillegg til egne kvalitative intervjuer med seniorer, bygger Fafo på en rekke undersøkelser fra Nielsen, STAMI og tidligere Fafo-rapporter. Les mer i rapporten her.

Rapporten er del av en større studie av ulike bransjer, som i sin helhet skal presenteres på Forskningskonferansen vår 9. november (påmelding ikke åpnet ennå).