Litteraturgjennomgang

Erfarne arbeidstakere kan dra ekstra nytte av kunstig intelligens

Lang erfaring fra faget eller markedet gir et fortrinn som ‘prompt engineers’.

Av Berit Solli, 5. januar 2024

Kunstig intelligens (AI) kan hjelpe kunnskapsarbeidere å generere for eksempel tekst, kode, bilder, idéer og kampanjer. Såkalt generativ kunstig intelligens tok et stort sprang fremover da ChatGPT ble lansert for alle i 2022.

ChatGPT bygger på språk-statistikk og modeller for hva som oftest er neste ord i en setning. Så det kan ikke brukes som et leksikon som “vet” noe. ChatGPT kan derimot komme med mange gode forslag og koble sammen masse informasjon. Det måtte du før finne og bearbeide separat, for eksempel i form av lister med lenker. Verktøy for generativ AI er nå mer intuitive, og responderer på, og med, vanlig språk.

Men ChatGPT kan også hallusinere, gjenta myter, foreslå noe uetisk, eller gi idéer som er helt på jordet. Som bruker trenger man altså en viss kunnskap og vurderingsevne fra før for å vite hva av svarene som er nyttig og hva som er tull. Ikke minst er det nødvendig å kunne stille utfyllende kritiske spørsmål eller å gi nye instruksjoner til bot’en for å komme tettere inntil gode svar.

Bedre i prompts?

Den sørafrikanske forskeren Krish Chetty har nå gjennomgått litteratur om hva særlig eldre arbeidstakere trenger å lære for å kunne utnytte generativ kunstig intelligens.

Dagens eldre arbeidstakere er vant til å bruke it-verktøy, for eksempel i Windows. Når nå programmer for kunstig intelligens blir stadig mer brukervennlige, kreves det ikke at arbeidstakere kan programmere selv. Isteden vil arbeidstakeres eksisterende kompetanse innen for eksempel teknologi, forretning, tjenester og kundebehov kunne komme enda mer til nytte sammen med generativ kunstig intelligens.

Det seniorene trenger er altså ikke så mye generell opplæring i kunstig intelligens. Det de heller vil ha, er jobbspesifikk trening i å bruke kunstig intelligens som en makker i akkurat sin jobb.

Les litteraturgjennomgangen her.

Litteraturgjennomgangen viser at kompetanseutvikling innen AI for arbeidstakere i slutten av karrieren må inkludere domenespesifikk kunnskap. Det krever at arbeidsgivere må tilpasse. Integrering av slik kunnskap vil lære arbeidere å bruke generative AI-verktøy, å bygge sine egne verktøy, og å evaluere resultatet.

Se også vår forskningsrapport om at akademikere foretrekker opplæring som er direkte relevant i deres egen arbeidssituasjon her.

Test vår chatbot her!

Les mer her.

Fakta

Krish Chetty er research manager ved Human Sciences Research Council ved Nelson Mandela universitetet.