Rapport for svenske Delegationen

Stadig flere seniorer i Norden jobber

Nordiske seniorer er i høyere grad sysselsatt sammenlignet med øvrige OECD. Det viser en ny svensk rapport skrevet av Senter for seniorpolitikks Bjørn Halvorsen.

Av Berit Solli, 17. desember 2019

Seniorrådgiver Bjørn Halvorsen i Senter for seniorpolitikk.

I samtlige nordiske land har sysselsettingen blant seniorer økt siden år 2000. Flest eldre arbeider i Island, fulgt av Sverige og Norge. Den største økningen har skjedd i Danmark og Finland.

Les rapporten her.
Les om den svenske Delegationen for senior arbeidskraft her.

“Det er positivt at stadig flere seniorer fortsetter å arbeide. Men vi må gjøre mer for å ivareta eldres kunnskap og erfaring. Det er en nøkkel om vi skal klare velferden og pensjonene i fremtiden, sier delegasjonens ordförande Anders Ferbe.  

Rapporten Seniorer, arbeid og pension i Norden er skrevet av Bjørn Halvorsen ved Senter for seniorpolitikk i Oslo. Rapporten viser at sysselsetttingen i samtlige nordiske land er høy og har økt fra år 2000 til 2018.

Høy og økende sysselsetting

Høyest er sysselsettingen blant seniorer i Island, fulgt av Sverige og Norge. Den raskeste økningen de seneste årene har dog skjedd i Danmark og Finland. Den senior arbeidskraften i Norden har dessuten en stadig forbedret helse, lenger utdannelse og de aller fleste lever aktive og gode liv også utenfor arbeidslivet. Sammenlignet med øvrige land i OECD er sysselsettingen blant seniorer i Norden høy, både blant kvinner og menn.

I samtlige nordiske land er det blitt gjennomført, eller holder på gjennomføres, omfattende pensjonsreformer for å sikre bærekraftige pensjoner med en raskt aldrende befolkning. Samtlige land fører en aktiv og inkluderende arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøpolitikk, men det forekommer også særskilte initiativ og innsats rettet mot eldre arbeidskraft, særlig i Danmark, Norge og Sverige.

“Man kan med fordel la seg inspirere av hverandre og kanskje lære av hverandre også på dette området i de nordiske landene,” menar forfatteren Bjørn Halvorsen. Og andre land kan la seg inspirere og kanskje lære av de nordiske, legger han til.

Les hela rapporten her.

Delegasjonen for senior arbeidskraft

Regjeringen i Sverige besluttet i august 2018 å engasjere en delegasjon for senior arbeidskraft (S 2018:10). I delegasjonens oppdrag inngår å jobbe for et mer inkluderende og aldersuavhengig synssett i arbeidslivet og å spre kunnskap og forskning om eldres muligheter.

Dette er den tolvte rapporten i en serie av 20 rapporter som delegasjonen har til hensikt å publisere det nærmeste året. Rapporten kan lastes ned på delegasjonens nettside. Der finnes også informasjon om delegasjonens oppdrag og arbeid.

Rapport 12: Seniorer, arbeid og pension i Norden