Nytt FoU-prosjekt

Under lupen: Overgangen mellom arbeid og pensjon

Fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse – hva kjennetegner en slik overgang og hva er med å avgjøre når den skal skje?

Av Roger Moen, 1. mars 2021

Katharina Herlofsen. Foto: OsloMet

For noen er prosessen enkel og etterlengtet, for andre kan pensjonering oppleves som en kompleks og krevende separasjonsprosess.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er nå tildelt forskningsoppdraget. På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk skal NOVA, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, gi oss ny kunnskap om denne overgangen og dermed bidra til økt forståelse for pensjoneringsatferd som fenomen.

Senter for seniorpolitikk kunngjorde to FoU-prosjekter på Doffin i fjor høst. Vi omtalte i januar det første prosjektet. Det er en metastudie om bransjespesifikke strategier for at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer (tildelt Fafo). Prosjektet vi nå setter i gang har søkelys på eldre arbeidstakere (60+) og personer som nylig har blitt pensjonister. Vi vil undersøke deres tanker og refleksjoner rundt å forlate et arbeidsliv og gå over til en ny tilværelse som pensjonist.

Prosjektet vil besvare mange ulike spørsmål om hvordan en slik overgang planlegges og hvilke refleksjoner som gjøres, både før, under og etter pensjonering:

Hvilken betydning har arbeidsplassen for den individuelle transformasjonsprosessen i overgangen fra å være yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist? Hva tenker eldre arbeidstakere og de som nettopp har blitt pensjonister om livskvalitet i alderdommen? Hvilke drømmer har de? Og finnes planer om fortsatt aktivitet i frivillighet eller tidvis arbeid? Hva kunne bidratt til at de hadde fortsatt i arbeid en stund til? Dette er noen av spørsmålene som inngår i oppdraget.

Snekker før og etter pensjonering. Foto: iStock

Styrke forutsetningene for gode strategier i arbeidslivet

Ny kunnskap vil gi oss bedre forutsetninger for å forstå drivkrefter, motivasjon og opplevelser blant de eldste. Dette bidrar til økt innsikt i hva som skal til for at flere kan fortsette lenger i arbeid. Prosjektet vil formidle relevant kunnskap til ledere, tillitsvalgte og eldre arbeidstakere. Slik skal de få et bedre grunnlag for å utvikle gode senkarrierer på den enkelte arbeidsplass – for både dagens og morgensdagens seniorer.

«Senter for seniorpolitikk har de siste årene styrket satsningen på FoU-prosjekter. Vi ønsker å bidra til at arbeidslivet får kunnskap slik at de kan utvikle bedre og mer konkrete strategier, og da trenger vi flere praksisnære prosjekter. Dette prosjektet vil bringe nye perspektiver til den eksisterende forskningen på et viktig felt for oss», sier direktør Kari Østerud.

Farvel til arbeidslivet
Hvordan vurderer seniorer å gå fra jobben for siste gang? Foto: iStock

Prosjektdeltakere

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, sammen med Høgskolen i Innlandet, gikk seirende ut av konkurransen om dette oppdraget. Senter for seniorpolitikk mottok tilbud fra 6 ulike forskningsmiljøer, og nå er vurderingsarbeidet avsluttet og kontrakten med NOVA er signert. Fra innstillingen siterer vi:

«Tilbudet vurderes å være av høy kvalitet, det bygger på en meget god oppdragsforståelse og beskriver velorganiserte arbeidspakker med omfattende analyser. Prosjektet vurderes å ha gode forutsetninger for å gi økt forståelse av pensjoneringsatferd som fenomen, samt utvikle ny kunnskap om drivkrefter, motivasjon og opplevelser blant de eldste. I sum vil dette kunne gi arbeidslivet bedre innsikt i ulike kvaliteter som vektlegges i pensjoneringsprosesser, og hva som kan bidra til at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer.»

Katharina Herlofson ved NOVA (OsloMet) er prosjektleder. Hun vil ha med seg Tale Hellevik, Aksel West Pedersen og Per Erik Solem fra egen institusjon, og fra Høgskolen i Innlandet deltar Inger Marie Bakke, Liv Johanne Solheim og Rolf Rønning.

Prosjektet har en økonomisk ramme på NOK 2 millioner og avsluttes i desember 2022. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet på flere arenaer. Roger Moen er prosjektets kontaktperson ved Senter for seniorpolitikk.

Les også om Omfattende metastudie tildelt Fafo.