Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

blogg

Olav Eikemo (seniorrådgiver, SSP) , 25.01.2018 11:07

«Noen» - og det er mange - må ta ansvar

Forrige gang skrev jeg om holdninger. Først og fremst om holdningene til at det faktisk er nødvendig å jobbe – både på heltid og lengre enn før. Det er som nevnt en utbredt oppfatning at dette gjelder for alle de andre, men ikke for meg. Eller «oss», her i vår bedrift/ bransje/ yrke. (Stryk det som ikke passer.) Ikke alle liker budskapet. Mange er blitt en smule krenket, om ikke av meg og mine ytringer, så av debatten de seneste ukene.

Hva er så en holdning? En definisjon er «personlighetstrekk, verdier… og grunnleggende antakelser, altså sammenhenger vi tar for gitt eller går ut fra, uten å tenke over dem.*Holdninger er fleksible: Ofte endrer vi dem slik at de passer med akkurat de valg vi selv tar. (*Stein Knardahl, STAMI.)

Man trenger for eksempel ikke være enig i alle Anne Kari Brattens spissformuleringer for å se det problematiske i at for mange kvinner jobber altfor mye deltid i altfor mange år, med det resultat at de blant annet blir minstepensjonister. (Og gjør seg avhengig av partnerens inntekt.) Rett skal være rett: Noen ganger er dette ufrivillig – men ikke alltid. Og det er her holdningene kommer inn.

Enkelte kommentatorer mener at deltid og lange perioder utenfor arbeidslivet er et privat valg. Det er gjerne de samme som samtidig forventer en fullt ut fungerende, bemannet og finansiert velferdsstat, med sykehus, skoler, veier, politi og forsvar over hele landet. Og pensjon til alle.

Men det er også en del av løsningen er at alle som vil får en reell mulighet til full stilling. Her har særlig offentlige arbeidsgivere mye å svare for. Når så du sist en stillingsannonse i privat næringsliv på 4,76 prosent? Og hvordan må avtaler og skiftordninger endres for at hele stillinger skal bli en realitet? Her må noen snakke sammen – fort! Gjerne partene.
SSPs motto er «Seniorer: Mer å lære – mer å gi». Dette signaliserer en grunnleggende holdning til potensialet i seniorarbeidskraften, og er selve grunnlaget for vårt samfunnsoppdrag: Gjennom kunnskap påvirkes holdningene, og dermed reduseres myter og fordommer både hos enkeltpersoner og i bedriftskulturer.


En slik myte er at seniorer blir ute av stand til å lære nye ting, og at de derfor må utelates fra kompetansetiltak og nye arbeidsoppgaver. Eller «få slippe» som det gjerne heter. Her trengs det ledere med nye kunnskaper – og holdninger! En annen er at seniorer «tar jobbene fra yngre», og at det dermed er etisk høyverdig å «overlate plassen» til en yngre. Her trengs det klubbledere med nye kunnskaper – og holdninger! (For de som fremdeles tenker i slike baner, anbefales kollega Linda Hauges bloggtekst, som avliver myten.)
Oppsummert: Kunnskap påvirker holdninger som påvirker adferd. Og som superenkel forskning viser: Det virker!