Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

blogg

Sissel Brune Henriksen (Seniorrådgiver, AS3) , 01.12.2016 08:20

Hvem har ansvaret for at din kompetanse blir sett og verdsatt?

I samtaler med erfarne medarbeidere over 50 år i egenskap av karriereveileder/coach kommer vi ofte inn på problemstillinger rundt hvor gode de er i å synliggjøre sin kompetanse. Vi jobber med bevissthet rundt hva de kan bidra med og hvordan de kan ta ansvar for å selge seg selv.

Jeg har gjort meg mange refleksjoner rundt hva som skjer med medarbeidere som sitter med mange års erfaring og som har viktig kompetanse, men som likevel ikke føler seg sett eller verdsatt.

Jeg har noen ganger tenkt på om det kanskje kreves noe ekstra av ledere som skal få det beste ut av erfarne medarbeiderne og da kanskje særlig for de som leder medarbeidere som er over dobbelt så gamle som seg selv. Kreves det en ekstra årvåkenhet og nysgjerrighet fra lederens side for å få kunnskap om hva kompetansen består i og dermed få utnyttet denne kompetansen til det beste for bedriften og den enkelte? Er det lettere å bruke sin tid og interesse som leder for unge fremadstormende medarbeidere som har et pågangsmot og ofte en digital kompetanse du som leder selv ikke har?

Eller er det å bli bevisst, vedlikeholde og selge inn sin kompetanse til syvende og sist et ansvar den enkelte medarbeider må ta ansvar for hele sitt yrkesaktive liv? Jeg tenker at det ligger et ansvar på både leder og medarbeider. Jeg møter meget kompetente voksne medarbeidere som på en måte har trukket seg litt tilbake og noen ganger virker de kanskje litt resignert over at de ikke blir spurt når nye og spennende prosjekter dukker opp.

I pilotprosjektet som AS3 Transition har gjennomført i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk «Seniorressurser – kompetanse og muligheter» har vi jobbet med å fokusere på å bli seg bevisst sin egen kompetanse. Det ansvar den enkelte har for å synliggjøre den, men også å holde seg oppdatert. Også som erfaren medarbeider etter fylte 55.