LANDNOTAT

OECD om Aldring, Arbeid og Pensjon

Hva kan OECD fortelle om aldring, arbeid og pensjon? Hva kan vi lære av andre land? Dette notatet gir en oversikt over aktuelle prosjekter, dokumenter og tilrådinger fra OECD som gjelder aldrende befolking, sysselsetting og pensjonering blant eldre, sett med litt «norske øyne».

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Norge og Norden kommer for det meste relativt godt ut ved slike sammenligninger og analyser. Men også vi kan bli bedre. Det gjelder ikke minst evnen til å håndtere store omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet.

Slik at flere kan komme i ny jobb og karriere og færre må gå for tidlig ut av arbeidslivet via uføretrygd o.l.

Les notatet her.

Les også:

Om aldring, arbeid og pensjon i Nederland

Om aldring, arbeid og pensjon i Tyskland

Om aldring, arbeid og pensjon i Island

Om aldring, arbeids og pensjon i Sverige

Om aldring, arbeids og pensjon i Danmark

Om aldring, arbeid og pensjon i Finland

Seniorrådgiver Bjørn Halvorsen i Senter for seniorpolitikk.

Les også: Har vi noe å lære av de beste landene i EU utenom Norden?