Fire års forskning ferdig

Flott avslutning på Exit Age-prosjektet

Fire års forskning om de eldste medarbeiderne ble markert med et halvdagsseminar i Oslo torsdag 5. mars. Du kan se presentasjonene her.

Av Berit Solli, 12. mars 2020

Forskerne Katharina Herlofsson (t.v.), Hans Chr. Aa. Terjesen, Kjetil Frøyland, Per Erik Solem, Tale Hellevik og Robert Salomon får blomster av direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud etter å ha presentert hver sine forskningsresultater. (foto: MBP)

Seks forskere fra Oslo Met har i fire år forsket på arbeidstakere over 67 år. De seks forskerne fra OsloMet er Robert Salomon, Hans Chr Aa Terjesen og Kjetil Frøyland fra AFI, og Per Erik Solem, Tale Hellevik og prosjektleder Katharina Herlofson fra NOVA.

ExitAge-prosjektet bidrar med ny kunnskap om de eldste i arbeidslivet, om hvordan virksomheter og deres ledere og tillitsvalgte oppfatter og forholder seg til de eldste arbeidstakerne – og ikke minst hvordan virksomhetene forholder seg til endrede aldersgrenser.

Prosjektet Exit Age er et kompetanseprosjekt i VAM-programmet til Forskningsrådet. Både NAV og Senter for seniorpolitikk har vært med som samarbeidspartnere.

Senter for seniorpolitikk sto for avslutningsarrangementet torsdag 5. mars. Arrangementet ble raskt fullbooket, deretter utvidet, og fullbooket igjen mange uker i forkant.

Publiseringer

Noen av resultatene er publisert i fagtidsskrifter, blant annet en sak om at seniorene ikke er mer slitne. Flere publiseringer er ventet utover våren og sommeren.

Også massemedier har publisert saker, se

forskning.no-sak om slitenhet her,

Teknisk Ukeblad-sak her og

Dagbladet-sak om “Derfor er seniorene best på jobben” her

og intervju i Velferd/Dagens Perspektiv her (innlogging)

Presentasjoner

Se programmet fra seminaret.

«ExitAge-presentasjonen» ved Katharina Herlofson, Tale Hellevik, Hans Chr. Aa. Terjesen, Kjetil Frøyland, Per Erik Solem og Robert Salomon.

Se presentasjonen her!

“Utvikling i sysselsettingen for aldersgruppen 65+” ved Ole Christian Lien fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ole Christian Lien fra NAV presenterte tall for makroøkonomisk utvikling.

Takker for vel utført

Tone Westlie ved Arbeids- og sosialdepartementet holdt et kort innlegg om forskningens implikasjoner for arbeidslivet og myndighetene. Hun berømmet prosjektet for å ha innfridd forventningene til involvering og samarbeid med brukerorganisasjonene. slik intensjonen er med Forskningsrådets kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Seminaret ble oppsummert av direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. “Exit Age har gitt oss ny viktig kunnskap om de aller eldste i arbeidslivet, en gruppe arbeidstakere som vi ikke har visst så mye om,” sier Østerud.

Full sal i Universitetsgaten i Oslo da Exit Age-prosjektet presenterte sine resultater torsdag 5. mars 2020.

Du kan lese mer fra prosjektet her.

Exit Age på Jubileumskonferansen 2019